« Psal 7:10 Księga Psalmów 7:11 Psal 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(7:12) Bog sędzia prawy, mocny i śmierny; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni?
2.PS.PUŁAWSKI(7:12) Bog sędzia sprawiedliwy, mocny i czekający; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni?
3.WUJEK.1923(7:12) Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, zaż się gniewa na każdy dzień?
4.GDAŃSKA.1881(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
5.GDAŃSKA.2017Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.
6.GÖTZE.1937(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który grozi codziennie.
7.CYLKOW(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym, i Pan groźnym jest wciąż.
8.KRUSZYŃSKI(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym i Bóg obrusza się straszliwie codzień na niesprawiedliwego.
9.ASZKENAZY (7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i wszechpotęgą karzącą gniewnie każdego dnia.
10.SZERUDA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który codziennie grozi.
11.TYSIĄCL.WYD1(7:12) Bóg — sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie groźny.
12.TYSIĄCL.WYD5(7:12) Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.
13.BRYTYJKA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
14.POZNAŃSKA(7:12) Bóg poprowadzi rzecz sprawiedliwego przeciwko temu, który się stale sroży.
15.WARSZ.PRASKABóg jest sędzią sprawiedliwym, jest Bogiem, który co dzień karać może.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg jest wciąż groźnym.
17.EIB.BIBLIA.2016(7:12) Bóg sprawiedliwym sędzią, Tym, który karci co dnia.