« Psal 7:10 Księga Psalmów 7:11 Psal 7:12 » 

1.WUJEK.1923(7:12) Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, zaż się gniewa na każdy dzień?
2.GDAŃSKA.1881(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
3.GDAŃSKA.2017Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.
4.GÖTZE.1937(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który grozi codziennie.
5.CYLKOW(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym, i Pan groźnym jest wciąż.
6.KRUSZYŃSKI(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym i Bóg obrusza się straszliwie codzień na niesprawiedliwego.
7.ASZKENAZY (7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i wszechpotęgą karzącą gniewnie każdego dnia.
8.SZERUDA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który codziennie grozi.
9.TYSIĄCL.WYD5(7:12) Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.
10.BRYTYJKA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
11.POZNAŃSKA(7:12) Bóg poprowadzi rzecz sprawiedliwego przeciwko temu, który się stale sroży.
12.WARSZ.PRASKABóg jest sędzią sprawiedliwym, jest Bogiem, który co dzień karać może.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg jest wciąż groźnym.