« Psal 7:11 Księga Psalmów 7:12 Psal 7:13 » 

1.WUJEK.1923(7:13) Jeźli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie: łuk swój naciągnął i nagotował go.
2.GDAŃSKA.1881(7:13) Jeźli się nie nawróci, naostrzy miecz swój; łuk swój wyciągnął, i nagotował go.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go.
4.GÖTZE.1937(7:13) Jeśli się nie nawróci, to On ostrzy miecz Swój; naciągnął łuk Swój i celuje.
5.CYLKOW(7:13) Jeżeli się nie nawróci; miecz Swój wyostrzy, łuk Swój naciągnie i wymierzy go.
6.KRUSZYŃSKI(7:13) Jeśli się nie nawróci, naostrzy miecz swój, łuk swój wyciągnął i przygotował go.
7.ASZKENAZY (7:13) Gdzie brak jest skruchy, tam ostrzy Swój miecz, nastawia łuk Swój i umacnia go.
8.SZERUDA(7:13) Zaiste, znowu ostrzy miecz swój, łuk swój napina i nastawia go.
9.TYSIĄCL.WYD1(7:13) Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, napnie łuk i z niego wymierzy.
10.TYSIĄCL.WYD5(7:13) Jeśli się [ktoś] nie nawróci, miecz swój On wyostrzy;
11.BRYTYJKA(7:13) Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
12.POZNAŃSKA(7:13) Zaprawdę, on znów ostrzy swój miecz, naciąga swój łuk i mierzy.
13.WARSZ.PRASKAGdy grzesznik znów swój miecz ostrzy, gdy łuk napina i do celu mierzy,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:13) Jeśli człowiek się nie nawróci wyostrzy Swój miecz, Swój łuk naciągnie i wymierzy.
15.EIB.BIBLIA.2016(7:13) Niech się tylko ktoś nie nawróci, Wówczas On bierze miecz do ostrzenia, Łuk napina, w gotowości trzyma -