« Psal 7:12 Księga Psalmów 7:13 Psal 7:14 » 

1.WUJEK.1923(7:14) I nałożył na nim naczynie śmierci, strzały swe pałającemi sprawił.
2.GDAŃSKA.1881(7:14) Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoje na prześladowników przyprawił.
3.GDAŃSKA.2017Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców.
4.GÖTZE.1937(7:14) Skierował na niego pocisk śmiertelny, strzały Swe uczynił pałającemi.
5.CYLKOW(7:14) I dlań przygotuje narzędzia śmierci, strzały Swe palącemi uczyni.
6.KRUSZYŃSKI(7:14) Przygotował nań broń śmiertelną strzały swe na prześladowców przyprawił.
7.ASZKENAZY (7:14) Tam skierowuje narzędzia śmiercionośne, Swe strzały gotuje przeciw sforze prześladowców.
8.SZERUDA(7:14) Lecz na siebie przygotował broń śmiertelną, strzały swoje czyni ognistymi.
9.TYSIĄCL.WYD1(7:14) Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe płonące strzały.
10.TYSIĄCL.WYD5(7:14) przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.
11.BRYTYJKA(7:14) Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,
12.POZNAŃSKA(7:14) To przeciw sobie samemu jednak gotuje narzędzia śmierci i sporządza ogniste strzały.
13.WARSZ.PRASKAna siebie samego zgubną broń szykuje, w niego ugodzą rozpalone strzały.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:14) Przygotuje dla niego narzędzia śmierci, Swe strzały uczyni palącymi.
15.EIB.BIBLIA.2016(7:14) Ma przy sobie śmiertelną broń, Jego strzały to ogniste pociski!