« Ezdr 6:9 Księga Ezdrasza 6:10 Ezdr 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A niechaj ofiarują ofiary Bogu niebieskiemu, i niech proszą za zdrowie królewskie i synów jego.
2.GDAŃSKA.1881Aby mieli skąd ofiarować wonne kadzenia Bogu niebieskiemu, i aby się modlili za zdrowie królewskie, i synów jego.
3.GDAŃSKA.2017Aby mogli składać wonne ofiary Bogu niebios i aby modlili się za życie króla i jego synów.
4.KRUSZYŃSKIaby mieli skąd ofiarować wonne kadzenia Bogu niebios i aby się modlili za życie króla i synów jego.
5.TYSIĄCL.WYD5aby oni składali ofiary miłe Bogu niebios i modlili się za życie króla i jego synów.
6.BRYTYJKAaby mogli składać ofiary przyjemne Bogu niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów.
7.POZNAŃSKAaby składali wonne ofiary Bogu niebios i aby się modlili za życie króla i jego synów.
8.WARSZ.PRASKAtak aby mogły być składane ofiary jako woń miła Bogu Zastępów niebieskich i aby się modlono o dobre życie dla króla i jego synów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby mieli wonne kadzidło dla niebiańskiego Boga oraz się modlili za życie króla i jego synów.
10.EIB.BIBLIA.2016tak aby mogli składać ofiary zgodnie z upodobaniem Boga niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów.