« Ezdr 6:12 Księga Ezdrasza 6:13 Ezdr 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Thathanaj tedy, książę krainy za rzeką, i Stharbuzanaj i rada jego wedle tego, jako był rozkazał Daryusz król, z pilnością tak wykonali.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Tattenaj, starosta za rzeką, i Setarbozenaj, i towarzysze ich według tego, jako rozkazał król Daryjusz, tak uczynili bez omieszkania.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Tattenaj, namiestnik zarzecza, Szetarboznaj i ich towarzysze niezwłocznie uczynili tak, jak król Dariusz rozkazał.
4.KRUSZYŃSKIPodówczas Tattenaj, wielkorządca za rzeką, Szetarboznaj, oraz ich towarzysze zastosowali się bez zwłoki do tego, co nadesłał król Dariusz,
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy dokładnie tak, jak zarządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze.
6.BRYTYJKAWtedy Tattenaj, namiestnik Zarzecza, i Szetar-Boznaj oraz ich towarzysze wykonali dokładnie przysłane im przez króla Dariusza zarządzenie.
7.POZNAŃSKATattenaj, władca kraju za Eufratem, Szetar-Boznaj i ich towarzysze postępowali teraz dokładnie według poleceń, jakie im przekazał król Dariusz.
8.WARSZ.PRASKATattenaj, zarządca krainy położonej za Rzeką, oraz Sztarboznaj i ich współpracownicy postąpili dokładnie tak, jak im nakazał król Dariusz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Tattenaj, namiestnik za rzeką, wraz z Szetar–Bozenajem oraz ich towarzyszami, bez zwłoki tak uczynili, jak rozkazał król Dariusz.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdy Tatenaj, namiestnik prowincji położonych za Eufratem, Szetar-Boznaj oraz ich współpracownicy otrzymali to pismo króla Dariusza, postąpili dokładnie tak, jak było w nim postanowione.