« Ezdr 6:15 Księga Ezdrasza 6:16 Ezdr 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynili synowie Izraelowie, kapłani i Lewitowie i inni z synów przeprowadzenia poświącanie domu Bożego z radością.
2.GDAŃSKA.1881Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie, i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on dom Boży z radością.
3.GDAŃSKA.2017Wówczas synowie Izraela, kapłani, Lewici oraz reszta ludu, który powrócił z niewoli, z radością obchodzili poświęcenie tego domu Bożego.
4.KRUSZYŃSKISynowie Izraelowi, kapłani, lewici i reszta synów wygnania obchodzili z radością poświęcenie tego domu Bożego.
5.TYSIĄCL.WYD5I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego.
6.BRYTYJKAWtedy synowie izraelscy, kapłani, Lewici i pozostali dawni jeńcy z radością dokonali poświęcenia tego domu Bożego
7.POZNAŃSKAPełni radości święcili Izraelici, kapłani, lewici i reszta przybyszów z wygnania uroczystość poświęcenia tej Świątyni Boga.
8.WARSZ.PRASKASynowie Izraela, kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy jeszcze żyli spośród dawnych wygnańców, z radością obchodzili dzień poświęcenia domu Pańskiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy synowie izraelscy, kapłani, Lewici i inni z ludu niewoli, z radością dokonali poświęcenia owego Domu Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016Wówczas synowie Izraela, kapłani i Lewici, i wszyscy pozostali, dawni wygnańcy, z radością dokonali poświęcenia świątyni Bożej.