« Ezdr 6:16 Księga Ezdrasza 6:17 Ezdr 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiarowali na poświęcenie domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta, kozłów od kóz za grzech wszystkiego Izraela dwanaście, według liczby pokoleń Izraelskich.
2.GDAŃSKA.1881A ofiarowali przy poświęcaniu onego domu Bożego, cielców sto, baranów dwieście, baranków cztery sta, i kozłów z kóz na ofiarę za grzech za wszystkiego Izraela, dwanaście, według liczby pokolenia Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017I złożyli ofiary przy poświęcaniu tego domu Bożego: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę za grzech za całego Izraela – dwanaście kozłów, według liczby pokoleń Izraela.
4.KRUSZYŃSKIOfiarowali na poświęcenie tego domu Bożego: ciołków sto, baranów dwieście, jagniąt czterysta, i jako ofiarę za grzech, za całego Izraela, dwanaście kozłów według liczby pokoleń Izraela.
5.TYSIĄCL.WYD5I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich.
6.BRYTYJKAi złożyli przy poświęceniu tego domu Bożego na ofiarę sto wołów, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę za grzech za całego Izraela dwanaście kozłów, według liczby plemion izraelskich.
7.POZNAŃSKAOfiarowali oni na poświęcenie Domu Bożego sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, ponadto jako ofiarę za grzechy całego Izraela dwanaście kozłów odpowiednio do liczby pokoleń izraelskich.
8.WARSZ.PRASKAW dniu poświęcenia świątyni Jahwe złożono na ofiarę sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a na ofiarę za grzechy całego Izraela - dwanaście kozłów, po jednym na każde z dwunastu pokoleń Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy poświęceniu owego domu Boga ofiarowali sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt; nadto dwanaście kozłów z kóz na ofiarę zagrzeszną ofiarę za całego Israela, według liczby pokoleń israelskich.
10.EIB.BIBLIA.2016Dla jej poświęcenia złożyli w ofierze sto cielców, dwieście baranów i czterysta jagniąt, a na ofiarę za grzech za całego Izraela dwanaście kozłów, według liczby plemion izraelskich.