« Ezdr 6:1 Księga Ezdrasza 6:2 Ezdr 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I naleziono w Ekbatanie, który jest zamek w Medeńskiéj krainie, księgi jedne, i taka pamięć była w nich napisana.
2.GDAŃSKA.1881I znaleziono w Achmecie na zamku, który jest w ziemi Medskiej, księgę jednę, a taka była zapisana w niej pamięć:
3.GDAŃSKA.2017I znaleziono w Achmecie, w pałacu w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane:
4.KRUSZYŃSKII we fortecy w Ekbatanie, która jest w prowincji Medii, znaleziono zwój, w którym był spisany następujący dokument:
5.TYSIĄCL.WYD5I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane:
6.BRYTYJKAI znaleziono w twierdzy Ekbatana, leżącej w prowincji medyjskiej, pewien zwój, w którym było napisane: Ku pamięci!
7.POZNAŃSKAi znaleziono w twierdzy Ekbatana, w prowincji Medii, zwój, na którym było napisane, co następuje: "Ku pamięci!
8.WARSZ.PRASKAI znaleziono w Ekbatanie, to jest w twierdzy położonej w prowincji Medii, zwój, na którym były zapisane takie oto słowa: Zapis dla pamięci.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I na zamku w Achmecie, który znajduje się w ziemi Medów, znaleziono jeden zwój, tak w środku zapisany ku pamięci:
10.EIB.BIBLIA.2016W wyniku tych poszukiwań znaleziono w Ekbatanie, twierdzy położonej w prowincji medyjskiej, pewien zwój następującej treści: Protokół: