« Ezdr 6:19 Księga Ezdrasza 6:20 Ezdr 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ ❬o❭czyścieni kapłani i nauczeni jeden jako drugi mąż [i] wszytcy sąc czyści ku obiatowaniu baranka wielikonocnego wszytkim synom jęcstwa i jich brato[to]m [i] kapłanom, i sobie.
2.WUJEK.1923Bo się byli oczyścili kapłani i Lewitowie jako jeden: wszyscy czyści na ofiarowanie Paschy wszystkim synom przeprowadzenia i braci swéj kapłanom i sobie.
3.GDAŃSKA.1881Bo się oczyścili kapłani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; przetoż ofiarowali baranka święta przejścia za wszystkich, którzy przyszli z niewoli, i za braci swoich kapłanów, i za siebie samych.
4.GDAŃSKA.2017Kapłani bowiem i Lewici oczyścili się jak jeden mąż, wszyscy byli oczyszczeni. Zabili więc baranka paschalnego dla wszystkich, którzy przybyli z niewoli, dla swoich braci kapłanów i dla siebie samych.
5.KRUSZYŃSKIKapłani bowiem i lewici co do jednego zostali oczyszczeni; wszyscy oni byli czystymi; zabili też baranka wielkanocnego dla wszystkich synów wygnania i dia braci ich kapłanów, oraz dla siebie.
6.TYSIĄCL.WYD5Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na Paschę] dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów, i dla siebie.
7.BRYTYJKAWszyscy bowiem kapłani i Lewici co do jednego dopełnili oczyszczenia, tak że wszyscy byli czyści. Zabili więc baranka paschalnego za wszystkich dawnych jeńców i za swoich braci kapłanów oraz za samych siebie.
8.POZNAŃSKAWszyscy kapłani bowiem i lewici oczyścili się. Wszyscy byli więc czyści i ofiarowali baranka paschalnego dla wszystkich tych, którzy powrócili z wygnania, a także dla swoich braci, kapłanów, i dla siebie samych.
9.WARSZ.PRASKAKapłani bowiem i lewici oczyścili się już wszyscy bez wyjątku. Wszyscy byli czyści. Przygotowali oni paschę dla wszystkich, którzy powrócili z wygnania, dla swoich braci kapłanów i dla siebie samych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wszyscy kapłani i Lewici, jeden za drugim się oczyścili i dlatego w święto Paschy ofiarowali baranka za wszystkich, co przyszli z niewoli, za swoich braci – kapłanów oraz za siebie samych.
11.EIB.BIBLIA.2016Było to możliwe, ponieważ zarówno kapłani, jak i Lewici, wszyscy jak jeden mąż, byli czyści. Przygotowali więc baranka paschalnego za wszystkich wygnańców, za swoich braci kapłanów oraz za samych siebie.