« Ezdr 6:21 Księga Ezdrasza 6:22 Ezdr 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ❬czynili święto p❭rześnic za siedm ❬dni w wiesielu❭, bo był je Bog ❬obradował a był❭ obrocił sierce ❬Aswerowo k nim, aby❭ jim poma❬gał działać domu P❭ana Boga ❬israhelskiego❭.
2.WUJEK.1923I uczynili święto przaśników przez siedm dni z weselem; bo je był uweselił Pan i obrócił był serce króla Assur ku nim, aby pomagał rękom ich w budowaniu domu Pana, Boga Izraelowego.
3.GDAŃSKA.1881I obchodzili święto uroczyste przaśników przez siedm dni z radością, przeto, że ich Pan był rozweselił, a obrócił serce króla Assyryjskiego do nich, aby zmocnił ręce ich w robocie około domu Bożego, Boga Izraelskiego.
4.GDAŃSKA.2017Przez siedem dni z radością obchodzili też Święto Przaśników, gdyż PAN napełnił ich radością i zwrócił ku nim serce króla Asyrii, aby wzmocnił ich ręce przy pracy wokół domu Bożego, Boga Izraela.
5.KRUSZYŃSKIPrzez siedem dni obchodzili z radością święto przaśników; rozweselił ich bowiem Bóg, że skłonił ku nim serce króla Asyrii, aby wesprzeć ich ręce w pracy nad domem Boga - Boga Izraelowego.
6.TYSIĄCL.WYD5I przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga Izraela.
7.BRYTYJKAObchodzili też radośnie Święto Przaśników przez siedem dni, gdyż Pan sprawił im radość, przychylnie nastrajając do nich serce króla asyryjskiego, tak iż wspierał ich przy pracy nad domem Bożym Boga Izraela.
8.POZNAŃSKAPrzez siedem dni obchodzili w radości Uroczystość Przaśników. Jahwe bowiem napełnił ich radością, nakłaniając ku nim serce króla asyryjskiego, by ich wspomagał przy pracach wokół Świątyni Boga, Boga Izraela.
9.WARSZ.PRASKAPrzez siedem dni obchodzili z radością święto Przaśników. Radością bowiem napełnił wszystkich Jahwe składając ku nim serce króla asyryjskiego, który zechciał im przyjść z pomocą w dziele budowy świątyni Boga, Boga Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także z radością, siedem dni obchodzili święto Przaśników dlatego, że WIEKUISTY ich rozweselił i zwrócił do nich serce króla Aszuru, aby wzmocnić ich ręce w pracy nad Domem Boga, Boga Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016Następnie z radością obchodzili też Święto Przaśników. Trwało ono siedem dni, PAN sprawił im bowiem radość przez to, że tym razem przychylnie nastawił do nich serce króla dawnej Asyrii, tak że wsparł ich przy odbudowie świątyni Boga - Boga Izraela.