« Ezdr 6:2 Księga Ezdrasza 6:3 Ezdr 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku pierwszego Cyrusa króla, Cyrus król dał wyrok, aby dom Boży był zbudowan, który jest w Jeruzalem, na miejscu, gdzieby ofiary ofiarowano, a żeby założyli grunty, któreby znosiły wysz sześćdziesiąt łokci, a szerz sześćdziesiąt łokci.
2.GDAŃSKA.1881Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wydał wyrok o domu Bożym, który był w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany dla miejsca, gdzieby ofiary sprawowano; aby też grunty jego były wybudowane, wysokość jego na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześćdziesiąt łokci.
3.GDAŃSKA.2017W pierwszym roku króla Cyrusa, król Cyrus wydał dekret w sprawie domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany, to miejsce, gdzie składano ofiary. Fundamenty mają być położone. Jego wysokość – sześćdziesiąt łokci i jego szerokość – sześćdziesiąt łokci.
4.KRUSZYŃSKI"W pierwszym roku króla Cyrusa, król Cyrus wydał ten nakaz: Dom Boży w Jeruzalem - ten dom niech będzie odbudowany, aby był miejscem, gdzie składają ofiary i fundamenty jego niech będą założone. Wysokość jego sześćdziesiąt łokci, szerokość jego sześćdziesiąt łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla składających Bogu żertwy krwawe i ofiary spalane. Długość jego - sześćdziesiąt łokci, szerokość jego - dwadzieścia łokci, wysokość jego - trzydzieści łokci;
6.BRYTYJKAW pierwszym roku panowania króla Cyrusa wydał król Cyrus rozkaz w sprawie domu Bożego w Jeruzalemie: Dom ten ma być odbudowany w miejscu, gdzie składane są ofiary krwawe i ogniowe, według następujących wymiarów: jego wysokość ma wynosić trzydzieści łokci, jego długość sześćdziesiąt łokci, jego szerokość dwadzieścia łokci,
7.POZNAŃSKAW pierwszym roku panowania króla Cyrusa wydał on taki rozkaz w sprawie Domu Boga w Jeruzalem. Dom ten należy odbudować, aby był miejscem, na którym się składa ofiary całopalne. Fundamenty jego mają być zachowane. Jego wysokość ma wynosić sześćdziesiąt łokci, a jego szerokość [także] sześćdziesiąt łokci.
8.WARSZ.PRASKAW pierwszym roku swego panowania król Cyrus wydał następujące zarządzenie: Świątynia Pańska, [której ślady znajdują się] w Jerozolimie, niech zostanie odbudowana i niech stanie się miejscem, na którym będą składane ofiary krwawe i ofiary całopalne. Niech położą mocne fundamenty, a sama świątynia niech ma sześćdziesiąt łokci wysokości i sześćdziesiąt łokci szerokości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwszego roku króla Koresza, król Koresz wydał nakaz o Domu Boga w Jeruszalaim, gdzie składano ofiary. By jego fundamenty zostały odbudowane; jego wysokość stanowiło sześćdziesiąt łokci, a jego szerokość także sześćdziesiąt łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016Pierwszy rok panowania króla Cyrusa. Król Cyrus wydał dekret: Świątynia Boża w Jerozolimie:Świątynia ta ma być odbudowana na miejscu, gdzie składano ofiary. Należy położyć fundamenty. Świątynia ma mieć [trzydzieści łokci] wysokości, sześćdziesiąt łokci długości i sześćdziesiąt łokci szerokości.