« Ezdr 6:3 Księga Ezdrasza 6:4 Ezdr 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Trzy rzędy z kamieni nieciosanych, i takież rzędy z drzewa nowego: a nakłady z domu królewskiego dane będą.
2.GDAŃSKA.1881Trzy rzędy z kamienia wielkiego, a jeden rząd z drzewa nowego, a nakład z domu królewskiego dawany będzie.
3.GDAŃSKA.2017Trzy rzędy z kamienia wielkiego i jeden rząd z nowego drewna. Koszty ma pokryć dom królewski.
4.KRUSZYŃSKIBędzie posiadał trzy rzędy z kamienia ciosanego, jeden rząd z drzewa; wydatek będzie poniesiony przez dom królewski.
5.TYSIĄCL.WYD5układów z kamienia ciosowego - trzy, i z drewna - układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego.
6.BRYTYJKAz trzech warstw kamienia ciosanego, z jednej warstwy drzewa, których koszt pokryje skarb królewski.
7.POZNAŃSKATrzy warstwy bloków kamiennych i jedna warstwa drzewa [mają być nałożone]. Koszty ma pokryć pałac królewski.
8.WARSZ.PRASKANiech na każde trzy warstwy ciosanego kamienia kładą jedną warstwę drewna. Wszystkie wydatki pokryje pałac królewski.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z trzech warstw ociosanego kamienia i jednej warstwy nowego drzewa, których koszt będzie dany z królewskiego domu.
10.EIB.BIBLIA.2016Należy ją odbudować z trzech warstw kamienia ciosanego i z jednej warstwy drewna, na koszt pałacu królewskiego.