« Ezdr 6:4 Księga Ezdrasza 6:5 Ezdr 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i naczynia kościoła Bożego złote i śrebrne, które był Nabuchodonozor wyniósł z kościoła Jerozolimskiego a zaniósł je był do Babilonu, niech wrócone będą i odniesione do kościoła do Jeruzalem na miejsce swoje, które téż położone są w kościele Bożym.
2.GDAŃSKA.1881Nadto i naczynia domu Bożego, złote i srebrne, które był zabrał Nabuchodonozor z kościoła, który jest w Jeruzalemie, a przeniósł do Babilonu, niech wrócą, aby się dostały do kościoła, który jest w Jeruzalemie, na miejsce swe, i złożone były w domu Bożym.
3.GDAŃSKA.2017Ponadto złote i srebrne naczynia z domu Bożego, które zabrał Nabuchodonozor ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, mają być zwrócone i przeniesione do świątyni w Jerozolimie na swoje miejsce, i złożone w domu Bożym.
4.KRUSZYŃSKIA nadto niech zwrócą domowi Bożemu naczynia złote i srebrne, które zabrał Nebukadneccar ze świątyni, która jest w Jeruzalem i przeniósł do Babilonu; niech będą przewiezione do świątyni w Jeruzalem na swoje miejsce i złożone w domu Bożym",
5.TYSIĄCL.WYD5Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bożym.
6.BRYTYJKARównież złote i srebrne naczynia świątynne, które Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie i sprowadził do Babilonu, mają być zwrócone, by wszystko wróciło do świątyni w Jeruzalemie na swoje miejsce i zostało złożone w domu Bożym.
7.POZNAŃSKANależy ponadto zwrócić złote i srebrne sprzęty z Domu Bożego, które Nebukadnezar zabrał ze Świątyni w Jeruzalem i zawiózł do Babilonu. Mają one być przywiezione z powrotem na dawne miejsce do Świątyni w Jeruzalem. Należy je złożyć w Domu Boga".
8.WARSZ.PRASKANależy również zwrócić wszystkie przedmioty złote i srebrne, zabrane ze świątyni jerozolimskiej przez Nabuchodonozora. Wszystkie mają być dostarczone z powrotem do Jerozolimy, czyli tam, gdzie się kiedyś znajdowały, i złożone w świątyni pańskiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto niech zwrócą złote i srebrne naczynia Domu Boga, które ze Świątyni w Jeruszalaim zabrał Nabukadnecar i przeniósł do Babelu, by się dostały do Świątyni w Jeruszalaim, na swoje miejsce i zostały złożone w Domu Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016Jednocześnie należy zwrócić złote i srebrne naczynia, które należały do świątyni Bożej, a które Nebukadnesar zabrał z przybytku w Jerozolimie i sprowadził do Babilonu. Należy je przenieść na ich dawne miejsce, złożyć je w świątyni Bożej.