« Ezdr 6:6 Księga Ezdrasza 6:7 Ezdr 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dopuśćcie, żeby był budowan kościół tam ten Boży od książęcia Żydów i od starszych ich, aby dom Boży tam ten zbudowali na swem miejscu.
2.GDAŃSKA.1881Dopuśćcie, żeby był budowany ten dom Boży od książęcia Żydowskiego, i od starszych Żydowskich, aby ten dom Boży zbudowali na miejscu swem.
3.GDAŃSKA.2017Zostawcie w spokoju prace nad tym domem Bożym. Niech namiestnik Żydów i starsi żydowscy odbudują ten dom Boży na swoim miejscu.
4.KRUSZYŃSKIzezwólcie na pracę domu Bożego; niechaj wielkorządca judejski i starsi judejscy odbudują dom Boży na swoim miejscu.
5.TYSIĄCL.WYD5Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu.
6.BRYTYJKANie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Judei i starsi judejscy niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu.
7.POZNAŃSKAZostawcie wolną rękę namiestnikowi i starszyźnie Judejczyków w robotach przy tej Świątyni Boga. Powinni oni odbudować tę Świątynię Boga na jej [dawnym] miejscu.
8.WARSZ.PRASKAzostawcie ich w spokoju! Niech bez przeszkód budują dalej świątynie dla swego Boga. Niech namiestnik Żydów i cała starszyzna żydowska odbudowują świątynię Bożą na jej dawnym miejscu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozwólcie, by budowali ten Dom Boga. Żydowski namiestnik oraz żydowscy starsi niech zbudują ten Dom Boga na swoim miejscu.
10.EIB.BIBLIA.2016Nie utrudniajcie prac przy świątyni Bożej. Niech namiestnik Judei oraz starsi judzcy odbudują tę świątynię Bożą na jej dawnym miejscu.