« Ezdr 1:1 Księga Ezdrasza 1:2 Ezdr 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemskie dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowstwie.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Cyrus, król Persji: PAN, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie.
4.KRUSZYŃSKI"Tak rzecze Cyrus, król Persji: Jahwe, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi, on też kazał mi odbudować dlań dom w Jeruzalem, które jest w Judei.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie.
6.BRYTYJKATak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie.
7.POZNAŃSKATak mówi Cyrus, król Persji: Wszystkie królestwa świata dał mi Jahwe, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym Mu wybudował Świątynię w Jeruzalem w Judzie.
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Cyrus, król perski: Jahwe, Bóg Zastępów niebieskich, przekazał mi wszystkie królestwa ziemi i polecił, abym Mu zbudował dom w Jerozolimie na ziemi judzkiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Koresz, król perski: WIEKUISTY, niebiański Bóg, dał mi wszystkie królestwa ziemi i On mi rozkazał, bym Mu zbudował dom w Jeruszalaim, które jest w Judzie.
10.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi Cyrus, król perski: PAN, Bóg niebios, dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował Mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie.