« Ezdr 1:4 Księga Ezdrasza 1:5 Ezdr 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Benjamin, i kapłani i Lewitowie i wszelki, którego Bóg ducha wzbudził, aby szli budować kościół Pański, który był w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy powstali przedniejsi z domów ojcowskich, z Judy i z Benjamina, i kapłani, i Lewitowie; wszelki, którego ducha pobudził Bóg, aby szli, a budowali dom Pański, który jest w Jeruzalemie;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powstali przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby poszli budować dom PANA, będący w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKIPowstali tedy przełożeni domów Judy i Beniamina, kapłani i lewici - wszyscy, których Bóg pobudził ducha, aby się udali w celu odbudowy domu Bożego, który jest w Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie.
6.BRYTYJKAWyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKAPowstali więc przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, w których Bóg wzbudził natchnienie, aby wyruszyli i budowali Świątynię Jahwe w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAPrzywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani oraz lewici i wszyscy, którzy poddali się Bożemu natchnieniu, wyruszyli tedy, aby zbudować świątynię Jahwe w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powstali przedniejsi z ojców Judy i Binjamina, oraz kapłani i Lewici; każdy, którego ducha pobudził Bóg, by poszli i budowali Dom WIEKUISTEGO, który jest w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016Powstali więc naczelnicy rodów pochodzących z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których Bóg pobudził w głębi ducha, aby pójść budować świątynię PANA w Jerozolimie.