« Ezdr 1:5 Księga Ezdrasza 1:6 Ezdr 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniem śrebrnem i złotem, majętnością i bydłem, sprzętem, oprócz tego, co z dobréj woli ofiarowali byli.
2.GDAŃSKA.1881Których wszyscy mieszkający około nich wspomagali naczyniem srebrnem i złotem, majętnością, i bydłem, i rzeczami kosztownemi, oprócz wszystkiego, co dobrowolnie ofiarowano.
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy, którzy mieszkali dokoła nich, wspomogli ich naczyniem srebrnym, złotem, dobytkiem, bydłem i kosztownościami, poza tym wszystkim, co dobrowolnie ofiarowano.
4.KRUSZYŃSKIWszyscy ich sąsiedzi wspomogli ich przedmiotami srebrnymi, złotymi, majętnością i bydłem i rzeczami kosztownymi, nie licząc wszystkiego, co było dobrowolne.
5.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami - oprócz wszelkich darów dobrowolnych.
6.BRYTYJKAWszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim: naczyniami srebrnymi, złotem, mieniem i bydłem, i kosztownościami w obfitości, poza tym wszystkim, co ofiarowali dobrowolnie.
7.POZNAŃSKAWszyscy sąsiedzi wspomogli ich [dając] srebrne naczynia, złoto, majętność oraz bydło i kosztowności, nie licząc wszystkich dobrowolnych ofiar.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy najbliżsi sąsiedzi pośpieszyli im z pomocą, obdarowując ich srebrem, złotem, różnorakim sprzętem, bydłem i cennymi przedmiotami, nie licząc wszelkiej innej dobrowolnej pomocy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy wokoło wspomagali ich srebrnym i złotym naczyniem, majętnością i bydłem oraz kosztownymi rzeczami; oprócz wszystkiego, co dobrowolnie ofiarowano.
10.EIB.BIBLIA.2016A wszyscy, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich srebrnymi naczyniami, złotem, mieniem, bydłem i kosztownościami, oprócz tego wszystkiego, co ofiarowali dobrowolnie.