« Ezdr 1:6 Księga Ezdrasza 1:7 Ezdr 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król téż Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był pobrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i położył je był we zborze Boga swego.
2.GDAŃSKA.1881Król też Cyrus wyniósł naczynia domu Pańskiego (które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalemu, a oddał je był do domu Boga swego).
3.GDAŃSKA.2017Również król Cyrus wyniósł naczynia domu PANA, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy, i złożył w domu swego boga.
4.KRUSZYŃSKIKról Cyrus kazał wynieść naczynia domu Bożego, które Nebukadneccar wywiózł z Jeruzalem i umieścił je w domu swego bóstwa.
5.TYSIĄCL.WYD5A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga.
6.BRYTYJKAA król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego boga;
7.POZNAŃSKAKról Cyrus polecił wydać naczynia ze Świątyni Jahwe, które Nebukadnezar kazał zabrać z Jeruzalem i ofiarował do świątyni swego boga.
8.WARSZ.PRASKAKról Cyrus zwrócił wszystkie naczynia świątynne, wywiezione kiedyś przez Nabuchodonozora z Jerozolimy i złożone w świątyni jego boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także król Koresz wyniósł naczynia Domu WIEKUISTEGO (które Nabukadnecar zabrał z Jeruszalaim oraz oddał je do domu swego boga).
10.EIB.BIBLIA.2016Król Cyrus z kolei kazał wydać sprzęty pochodzące ze świątyni PANA, które Nebukadnesar kazał sprowadzić z Jerozolimy i które złożył w świątyni swojego boga.