« Nehe 4:12 Księga Nehemiasza 4:13 Nehe 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJProzstanowiłem lud w mieście za mury wszędy około s mieczmi i z włoczniami, i z łęczyski.
2.WUJEK.1923Postawiłem na miejscu za murem wokoło lud w sprawie z mieczmi swymi, z oszczepy i z łuki.
3.GDAŃSKA.1881Tedym postawił na dolnych miejscach za murem i na miejscach wysokich, postawiłem mówię lud według domów z mieczami ich, z włóczniami, i z łukami ich.
4.GDAŃSKA.2017Ustawiłem więc lud w niższych miejscach za murem i na wysokich miejscach; ustawiłem ich według rodzin z ich mieczami, włóczniami i łukami.
5.KRUSZYŃSKIUstawiłem tedy niżej, poza murem, na miejscach otwartych ustawiłem lud według ich rodów, z ich mieczami, dzidami i łukami.
6.TYSIĄCL.WYD5(4:7) wtedy w miejscach zagrożonych wyznaczyłem poza murem szereg kryjówek i umieściłem tam lud według rodów z mieczami, włóczniami i łukami.
7.BRYTYJKAUstawiłem w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami,
8.POZNAŃSKA(4:7) ustawiłem lud na czatach w miejscach niżej położonych, za murami, na wolnej przestrzeni. Ustawiłem go według rodzin z mieczami, włóczniami, łukami.
9.WARSZ.PRASKA(4:7) Wobec tego uzbroiłem ludzi w miecze, włócznie oraz łuki, podzieliłem ich według poszczególnych rodów, kazałem wyjść poza mury miasta, zejść możliwie jak najniżej i czekać na otwartym polu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy ustawiłem na dolnych miejscach, za murem oraz na miejscach wysokich, ustawiłem – mówię, lud według rodzin z mieczami, włóczniami i ich łukami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:7) Dlatego ustawiłem [moich ludzi] za murem, w miejscach najtrudniejszych do obrony, a pozostały lud rozmieściłem według ich klanów, uzbrojonych w miecze, włócznie i łuki.