« Nehe 4:18 Księga Nehemiasza 4:19 Nehe 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekłem ku ślachcicom a wodzom, i ku wszemu sebraniu: „Działo wielikie jest a szyrokie, a my rozłączonismy ❬na murze❭ opodal jeden od drugiego,
2.WUJEK.1923I rzekłem do przedniejszych i do urzędników i do ostatka pospólstwa: Wielka robota i szeroka, a myśmy się rozstrzelali po murze daleko jeden od drugiego:
3.GDAŃSKA.1881Bom rzekł do starszych i przełożonych, i do innego ludu: Robota wielka i szeroka; a myśmy się rozstrzelali po murze daleko jeden od drugiego.
4.GDAŃSKA.2017Powiedziałem bowiem do dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu: Praca jest wielka i rozległa, a my jesteśmy rozdzieleni na murze, jeden z dala od drugiego.
5.KRUSZYŃSKII rzekłem do wybitniejszych, do dozorców i do reszty ludu: "Praca jest wielka i na znacznym obszarze; jesteśmy rozproszeni na murze - daleko jeden od drugiego.
6.TYSIĄCL.WYD5(4:13) I rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludzi: Praca jest różnorodna i rozległa, a my jesteśmy rozproszeni na murze, jeden z dala od drugiego.
7.BRYTYJKAWtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników, i do pozostałego ludu: Pracy jest dużo i na różnych miejscach, my zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego.
8.POZNAŃSKA(4:13) Rzekłem następnie do starszyzny, przełożonych i reszty ludu: - Praca jest ogromna i prowadzona na wielkiej przestrzeni. Rozproszyliśmy się zbytnio na murach, oddałem znacznie jeden od drugiego.
9.WARSZ.PRASKA(4:13) W pewnej chwili tak przemówiłem do starszych, do urzędników i do reszty ludu: Praca jest ogromna i wykonywana na znacznej przestrzeni. Jesteśmy rozrzuceni wzdłuż całego muru, oddaleni jedni od drugich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż powiedziałem do starszych, przełożonych i pozostałego ludu: Praca jest wielka i szeroka, zaś my jesteśmy rozproszeni po murze, jeden daleko od drugiego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:13) Wtedy powiedziałem przedstawicielom rodów, ludziom sprawującym władzę i wszystkim pozostałym: Nasza budowa rozciąga się szeroko, a my sami jesteśmy rozrzuceni na murze, jeden daleko od drugiego.