« Nehe 4:3 Księga Nehemiasza 4:4 Nehe 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Neemijasz: „Słysz, Panie Boże nasz, iżesmy uczynieni w potępę, obroć jich urąganie na jich głowę a podaj je w potępienie w ziemi jęcstwa.
2.WUJEK.1923Usłysz, Boże nasz! żeśmy się stali wzgardzonymi, obróć urąganie na głowę ich, a daj je na wzgardę w ziemi niewoli.
3.GDAŃSKA.1881Wysłuchajże, o Boże nasz! bośmy wzgardzeni, a obróć pohańbienie ich na głowę ich, a daj ich na łup w ziemi niewoli.
4.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj, nasz Boże, bo jesteśmy wzgardzeni, i odwróć ich zhańbienie na ich głowę, i wydaj ich na łup w ziemi niewoli.
5.KRUSZYŃSKISłuchaj, o Boże nasz, jak jesteśmy wzgardzeni! Obróć obelgi ich na ich głowę i wydaj ich na łup w ziemi niewoli.
6.TYSIĄCL.WYD5(3:36) Słuchaj, Boże nasz, w jaką popadliśmy pogardę. Zwróć urąganie ich na nich samych i wydaj ich na łup w ziemi niewoli.
7.BRYTYJKASłuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie! Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy! Wydaj ich na łup w ziemi niewoli.
8.POZNAŃSKA(3:36) Słuchaj, o Boże nasz, na jakie pośmiewisko zostaliśmy wystawieni! Spraw, by ich zniewagi spadły na ich głowę i wydaj ich jako łup do kraju niewoli!
9.WARSZ.PRASKA(3:36) Racz nas tedy wysłuchać, o Boże nasz, i nie pozwól, żeby nas tak poniżano. Spraw, żeby obelgi ku nam kierowane spadły na ich głowy i żeby to ich spotkał smutny los w kraju wygnania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wysłuchaj, o Boże; bowiem jesteśmy wzgardzeni! Odwróć ich urąganie na ich głowę i daj ich na łup w ziemi niewoli!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:36) Przysłuchaj się temu, nasz Boże, bo jesteśmy w pogardzie! Skieruj te obelgi na ich własne głowy. Wydaj ich na łup na wygnaniu!