« Nehe 4:5 Księga Nehemiasza 4:6 Nehe 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak działalismy mur i spoili wszytek aż do poł strony, a popędzono sierce ludzskie ku działaniu.
2.WUJEK.1923A tak budowaliśmy mur i złączyliśmy wszystek aż do połowice, i pobudziło się serce ludu ku robieniu.
3.GDAŃSKA.1881Lecześmy my budowali ten mur, i spojony jest wszystek mur aż do połowy swej, a lud miał serce do roboty.
4.GDAŃSKA.2017Lecz my nadal odbudowywaliśmy ten mur i mur został spojony aż do połowy, bo lud miał serce do pracy.
5.KRUSZYŃSKIOdbudowaliśmy mur i spojony jest ten wszystek mur aż do połowy, ponieważ lud włożył swoje serce, aby to wykonać.
6.TYSIĄCL.WYD5(3:38) Lecz my odbudowywaliśmy mur i naprawiono uszkodzenia całego muru do połowy, a lud miał zapał do pracy.
7.BRYTYJKAMy zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości, lud zaś ochoczo pracował.
8.POZNAŃSKA(3:38) A myśmy nadal odbudowywali mury, tak że naprawa cała została doprowadzona do połowy wysokości. Lud bowiem z zapałem przykładał się do tej pracy.
9.WARSZ.PRASKA(3:38) Tymczasem ukończyliśmy prace i naprawiliśmy wszystkie mury do połowy. Ludzie pracowali bowiem z wielkim zapałem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz budowaliśmy ten mur i cały został spojony do swej połowy, a lud miał serce do pracy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:38) W takich okolicznościach pracowaliśmy przy odbudowie i wkrótce cały mur był do połowy powiązany, a lud miał serce do pracy.