« Nehe 4:8 Księga Nehemiasza 4:9 Nehe 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTusmy się modlili Bogu naszemu, usadziwszy stroże na mur we dnie i w nocy przeciw jim.
2.WUJEK.1923I modliliśmy się do Boga naszego i postawiliśmy straż na murze we dnie i w nocy przeciwko nim.
3.GDAŃSKA.1881Myśmy się jednak modlili Bogu naszemu, i postawiliśmy straż przeciwko nim we dnie i w nocy, bojąc się ich.
4.GDAŃSKA.2017My jednak modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciwko nim straż we dnie i w nocy, bojąc się ich.
5.KRUSZYŃSKIModliliśmy się do Boga naszego i ustawiliśmy przeciwko nim straż, kłóraby ochraniała przed nimi.
6.TYSIĄCL.WYD5(4:3) Lecz my modliliśmy się do Boga naszego, i dniem i nocą wystawialiśmy naprzeciw nich straż w celu obrony przed nimi.
7.BRYTYJKAModliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże.
8.POZNAŃSKA(4:3) Ale myśmy się modlili do naszego Boga i trzymaliśmy we dnie i w nocy straż, by bronić się przed nimi.
9.WARSZ.PRASKA(4:3) Zaczęliśmy wtedy błagać Boga o pomoc, a przeciwko nim wystawialiśmy straże we dnie i w nocy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak modliliśmy się do naszego Boga oraz we dnie i w nocy wystawiliśmy przeciwko nim straże.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:3) Modliliśmy się więc do naszego Boga i ze względu na nich trzymaliśmy straż dniem i nocą.