« Psal 147:11 Księga Psalmów 147:12 Psal 147:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(147:1) Chwali, Jeruzalem, Pana, chwali Boga twego, Syjon,
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (147:1) Chwali, Jeruzalem, Gospodna, chwali Boga twego, Syjon,
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwal, Jeruzalem, Pana: chwal, Syonie, Boga twego.
4.GDAŃSKA.1881Chwalże, Jeruzalemie! Pana; chwalże, Syonie! Boga twego.
5.GDAŃSKA.2017Chwal PANA, Jeruzalem; chwal swego Boga, Syjonie.
6.PS.BYCZ.1854Wychwalaj Jerozolimo, tego Pana; wysławiaj, Boga-twego, Syonie.
7.GÖTZE.1937Wysławiaj, Jerozolimo, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego!
8.CYLKOWWysławiaj, Jerozolimo, Boga, chwal Pana twojego, Cyonie.
9.KRUSZYŃSKIChwal Jeruzalem Pana, chwal Sjonie Boga swego!
10.ASZKENAZY Sław Jeruzalem Jehowę, uwielbiaj Boga Twego Syonie!
11.SZERUDAChwal, Jeruzalemie, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego!
12.TYSIĄCL.WYD1(147:1) Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie!
14.BRYTYJKAChwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego!
15.POZNAŃSKAJeruzalem, wysławiaj Jahwe, Syjonie, wychwalaj swojego Boga.
16.WARSZ.PRASKAJeruzalem, uwielbiaj Pana, śpiewaj, Syjonie, na chwałę twojemu Bogu!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeruszalaim wysławiaj WIEKUISTEGO; Cyonie chwal twego Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUwielbiaj PANA, Jerozolimo! Syjonie, chwal swojego Boga!