« Psal 147:19 Księga Psalmów 147:20 Psal 148:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(147:9) nie uczynił jest tako wszej postaci a sądow swojich nie zjawił jest jim.
2.PS.PUŁAWSKI(147:9) nie uczynił tako wszej postaci a sądow swych nie zjawił jim.
3.WUJEK.1923Nie uczynił tak żadnemu narodowi: i nie objawił im sądów swoich. Alleluja.
4.GDAŃSKA.1881Nie uczynił tak żadnemu narodowi; przetoż nie poznali sądów jego. Halleluja.
5.GDAŃSKA.2017Nie uczynił tak żadnemu narodowi, nie poznali jego sądów. Alleluja.
6.PS.BYCZ.1854Nie uczynił tak, dla-żadnego narodu; przeto,-wyroki Jego, nie były-wiadome-im. Halelu-Ja (Chwalcie Pana).
7.GÖTZE.1937Tak On nie uczynił żadnemu innemu narodowi, a praw Jego nie znają. Alleluja!
8.CYLKOWNie uczynił tak wszystkim ludom, i praw nie poznały. - Halleluja.
9.KRUSZYŃSKINie uczynił tak żadnemu narodowi, przeto sądów Jego nie poznali. Alleluja!
10.ASZKENAZY Nie uczynił tak każdemu narodowi, a wyroki, obyż ich nie zaznali. Hallelujah.
11.SZERUDANie uczynił tego żadnemu ludowi, dlatego nie znają Jego praw. Alleluja.
12.TYSIĄCL.WYD1(147:9) Żadnemu ludowi tak nie uczynił: nie objawił im swoich przykazań. Alleluja.
13.TYSIĄCL.WYD5Żadnemu narodowi tak nie uczynił, o swoich wyrokach ich nie pouczył. Alleluja.
14.BRYTYJKANie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja.
15.POZNAŃSKADla żadnego narodu tak nie uczynił i nie dał poznać swoich wyroków. Alleluja.
16.WARSZ.PRASKANie postępował tak z żadnym narodem, żadnemu nie ogłaszał swojego prawa. Alleluja!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie uczynił tak wszystkim ludom, więc nie poznały jego sądów. HALLELUJA!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie uczynił tak innemu narodowi, Dlatego nie znają one Jego postanowień. Alleluja!