« Mat 15:19 Ewangelia Mateusza 15:20 Mat 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Teć są które mażą człowieka. Lecz nie umytymi rękoma jeść, nie maże człowieka.
2.WUJEK.1923Teć są, które plugawią człowieka; ale jeść nieumytemi rękoma, człowieka nie plugawi.
3.RAKOW.NTTy są, które pospolitym czynią człowieka; ale jeść nie umytymi rękami, nie czyni pospolitym człowieka.
4.GDAŃSKA.1881Toć jest, co pokala człowieka: ale jeść nieumytemi rękoma, toć nie pokala człowieka.
5.GDAŃSKA.2017To właśnie kala człowieka. Lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTed są które pokalają człowieka. Ale jeść nie umytemi rękoma człowieka nie pokala.
7.SZCZEPAŃSKITo jest, co plami człowieka. Jedzenie zaś rękami niemytemi człowieka nie plami.
8.GRZYM1936I to człowieka plami. Ale jeść nieumytemi rękoma, to bynajmniej nie plami człowieka.
9.DĄBR.WUL.1973To jest, co plami człowieka. Ale jeść nie obmytymi rękoma człowieka nie plami.
10.DĄBR.GR.1961To jest, co plami człowieka. Ale jeść nieobmytymi rękoma człowieka nie plami.
11.TYSIĄCL.WYD5To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.
12.BRYTYJKATo właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.
13.POZNAŃSKATo one plamią człowieka! A jedzenie nie obmytymi rękami nie plami człowieka.
14.WARSZ.PRASKAOto, co czyni człowieka nieczystym; nie czyni zaś człowieka nieczystym to, że nie umywszy rąk zasiada do jedzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest tym, co czyni człowieka nieczystym; ale jedzenie nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi to czyni człowieka nieczystym. Jedzenie nie umytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym.
17.TOR.NOWE.PRZ.To jest to, co kala człowieka; natomiast jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka.