« Mat 15:2 Ewangelia Mateusza 15:3 Mat 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzekł im: Przeco i wy przestępujecie przykazanie Boże prze ustawy wasze?
2.WUJEK.1923A on odpowiadając, rzekł im: Czemu i wy przestępujecie rozkazanie Boże dla ustawy waszéj? Albowiem Bóg rzekł:
3.RAKOW.NTA on odpowiedając, rzekł im: Czemu też wy przestępujecie Przykazanie Boże dla ustawy waszej?
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł im: Czemuż i wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy waszej?
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział im: Czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł im: Czemuż też wy przestępujecie rozkazanie Boże dla ustawy waszej? Albowiem Bóg mówił.
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś odpowiadając rzekł im: Dlaczego wy również przestępujecie przykazanie Boże dla waszego podania?
8.GRZYM1936A on im rzecze: A dlaczego wy przestępujecie przykazanie Boskie dla waszej nauki? Bóg powiedział:
9.DĄBR.WUL.1973On zaś odpowiadając im rzekł. Czemu i wy wykraczacie przeciw ustawie Bożej dla podania waszego? Albowiem Bóg rzekł:
10.DĄBR.GR.1961On zaś odpowiadając im rzekł: Czemu i wy wykraczacie przeciw ustawie Bożej, dla podania waszego? Albowiem Bóg rzekł:
11.TYSIĄCL.WYD5On im odpowiedział: Dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu waszej tradycji?
12.BRYTYJKAOn zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej?
13.POZNAŃSKAOdpowiedział im: - A dlaczegoż to i wy nie zachowujecie przykazania Bożego dla zachowania waszych nakazów?
14.WARSZ.PRASKAA On odpowiedział: A wy dlaczego – powołując się na wasze tradycje – łamiecie przykazania Boże?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł im: Czemu i wy przestępujecie przykazanie Boga dla waszej tradycji?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś odpowiedział: A dlaczego wy, z powodu swojej tradycji, łamiecie przykazanie Boga?
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu swojej tradycji?