« Mat 15:36 Ewangelia Mateusza 15:37 Mat 15:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jedli wszyscy a najedli się, i nabrali co zbyło ułomków siedm koszów spełna.
2.WUJEK.1923I jedli wszyscy i najedli się: i zebrali, co zbywało z ułomków, siedm koszów pełnych.
3.RAKOW.NTI jedli wszyscy, i nasyceni byli; i odnieśli co zbywało ułomków siedm koszów pełnych.
4.GDAŃSKA.1881I jedli wszyscy i nasyceni są, i zebrali, co zbyło ułomków, siedm koszów pełnych.
5.GDAŃSKA.2017I jedli wszyscy do syta, a z pozostałych kawałków zebrali siedem pełnych koszy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI jedli wszyscy i najedli się: zebrali co zbywało ułomków siedm koszów pełnych.
7.SZCZEPAŃSKII jedli wszyscy i nasycili się; a z resztek ułomków zebrano siedm koszyków pełnych.
8.GRZYM1936I wszyscy jedli i najedli się do syta: samych resztek zostało jeszcze siedm pełnych koszy.
9.DĄBR.WUL.1973I jedli wszyscy, i nasycili się. A odrobin, które pozostały, zebrano siedem pełnych koszów.
10.DĄBR.GR.1961I jedli wszyscy, i nasycili się. A odrobin, które pozostały, zebrano siedem pełnych koszów.
11.TYSIĄCL.WYD5Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.
12.BRYTYJKAI jedli wszyscy, i najedli się, i zebrali z pozostałych okruszyn siedem pełnych koszów.
13.POZNAŃSKAI wszyscy jedli, i najedli się do syta. I zebrali resztki: siedem koszyków pełnych okruchów.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy się najedli do syta, a ułomkami napełniono siedem koszów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wszyscy jedli oraz zostali nasyceni, i zebrali pozostające kawałki siedem pełnych koszy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili siedem koszy.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zjedli wszyscy, i zostali nasyceni, i zebrali to, co zbywało z kawałków, siedem pełnych koszy.