« Mat 15:7 Ewangelia Mateusza 15:8 Mat 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przybliża mi się mi lud ten usty swemi i wargami mię czci, ale serce ich daleko jest odemnie.
2.WUJEK.1923Ten lud czci mię wargami; ale serce ich daleko jest odemnie.
3.RAKOW.NTPrzybliża się do mnie ten lud ustami swymi, i wargami mię czci; a serce ich daleko jest ode mnie.
4.GDAŃSKA.1881Lud ten przybliża się do mnie usty swemi, i wargami czci mię; ale serce ich daleko jest ode mnie.
5.GDAŃSKA.2017Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTen lud czci mię wargami: ale serce ich daleko jest odemnie.
7.SZCZEPAŃSKI»Ten lud czci Mnie wargami, lecz serce ich dalekie jest ode Mnie;
8.GRZYM1936Lud ten czci mię wargami, ale serce jego dalekie jest ode mnie;
9.DĄBR.WUL.1973Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko ode mnie,
10.DĄBR.GR.1961Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie,
11.TYSIĄCL.WYD5Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
12.BRYTYJKALud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
13.POZNAŃSKATen lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie;
14.WARSZ.PRASKALud ten czci Mnie wargami, lecz serce jego daleko jest ode Mnie:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten lud przybliża się do mnie swymi ustami, i wargami okazuje mi szacunek, ale ich serce daleko jest ode mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLud ten czci Mnie wargami, lecz sercem jest ode Mnie daleko.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, i czci mnie swoimi wargami; ale serce ich jest bardzo daleko ode mnie.