« Mat 15:8 Ewangelia Mateusza 15:9 Mat 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A próżno mi służą, ucząc nauk roskazań człowieczych.
2.WUJEK.1923Lecz próżno mię chwalą, ucząc nauk i rozkazania ludzkich.
3.RAKOW.NTLecz próżno mię nabożnie chwalą, ucząc nauk które są rozkazania ludzkie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz darmo mię chwalą, ucząc nauk i ustaw ludzkich.
7.SZCZEPAŃSKIna próżno także cześć Mi oddają, gdy uczą nauk i przepisów ludzkich«.
8.GRZYM1936lecz próżno mię chwalą, wykładając nauki i przykazania ludzkie.
9.DĄBR.WUL.1973lecz na próżno cześć mi oddają, gdy głoszą nauki i ustawy ludzkie.
10.DĄBR.GR.1961lecz na próżno cześć mi oddają, gdy głoszą — w nauczaniu swym — ustawy ludzkie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
12.BRYTYJKADaremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
13.POZNAŃSKAi czczą mnie na próżno, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
14.WARSZ.PRASKApróżna jest cześć, którą Mi oddają. A nauka, którą głoszą – to nakazy tylko ludzkie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz daremnie mnie czczą, nauczając nauk wynikających z przykazań ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzczą Mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzi.