« Eze 21:22 Księga Ezechiela 21:23 Eze 21:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie jakoby radzący się próżno odpowiedzi bogów przed ich oczyma i próżnowania sobotniego naśladujący: ale on wspomni na nieprawość ku poimaniu.
2.GDAŃSKA.1881I będą to mieli za próżną wieszczbę przed oczyma swemi ci, co się obowiązali przysięgami; a to przywiedzie na pamięć nieprawość ich, aby pojmani byli.
3.GDAŃSKA.2017I w ich oczach będzie to fałszywa wróżba, gdyż zobowiązali się przysięgami, lecz on im przypomni ich nieprawość, aby zostali pojmani.
4.CYLKOW(21:28) Ale to niby wyrocznią fałszywą w oczach ich, przysięgi nad przysięgi wszak mają; gdy to właśnie przypomina o winie, aby pojmani zostali.
5.TYSIĄCL.WYD5W ich oczach będzie to jednak wyrocznia zwodnicza - mają przecież najświętsze przysięgi - on jednak przypomina o winach, z powodu których zostaną pojmani.
6.BRYTYJKA(21:28) Lecz jest to w ich oczach wyrocznia złudna, chociaż składali uroczyste przysięgi; ale on przypomni ich winę, aby zostali pojmani.
7.POZNAŃSKA(20:28) Oni [mieszkańcy Jerozolimy] uważają, że to wróżba kłamliwa. W ich oczach [bezpieczeństwo zapewniają] im uroczyste przysięgi. Król Babilonu pamięta ich winę, aby [ich] pojmać w niewolę.
8.WARSZ.PRASKAAle dla mieszkańców Jerozolimy wyrocznia ta nie ma żadnego znaczenia. Oni trzymają się świętej przysięgi. Lecz [król babiloński] przypomina im ich występki i że wszyscy wpadną w jego ręce.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:28) Ale to jest w ich oczach jakby fałszywa wyrocznia, bo mają przysięgi nad przysięgami; to właśnie przypomina o ich winie, aby zostali pojmani.
10.EIB.BIBLIA.2016(21:28) W oczach tych, którzy złożyli przysięgi, była to wyrocznia pusta. On jednak przypomni o winie, która w końcu doprowadzi do schwytania.