« Przys 4:17 Księga Przysłów 4:18 Przys 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ścieżka sprawiedliwych, jako jasna światłość, wschodzi i rośnie aż do doskonałego dnia.
2.GDAŃSKA.1881Ale ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
3.GDAŃSKA.2017Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego.
4.KRAMSTUCKAle kolej sprawiedliwych jest jak światło zorzy, które coraz jaśniej świeci, aż do południa,
5.CYLKOWAle ścieżka sprawiedliwych jako światło jutrzni, które przybiera jasności aż do pełni dnia.
6.TYSIĄCL.WYD5Ścieżka prawych jest światłem porannym, wschodzi i wzrasta aż do południa.
7.BRYTYJKAAle droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.
8.POZNAŃSKAŚcieżka sprawiedliwych jest jak światłość poranka, blask jej coraz bardziej jaśnieje aż do białego dnia.
9.WARSZ.PRASKAA ścieżka sprawiedliwych jest jak jutrzenka poranna; staje się coraz jaśniejsza aż do dnia pełnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ścieżka sprawiedliwych jest jak światło jutrzni, które przybiera jasnością, aż do pełni dnia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ścieżka sprawiedliwych jest jak blask porannej zorzy, która z wolna sprowadza jasny dzień.