« Przys 4:24 Księga Przysłów 4:25 Przys 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oczy twoje niechaj prosto patrzą, a powieki twe niech uprzedzają kroki twoje.
2.GDAŃSKA.1881Oczy twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki twoje niech drogę przed tobą prostują.
3.GDAŃSKA.2017Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie.
4.KRAMSTUCKNiechaj twe oczy wprost patrzą, twoje rzęsy niechaj spoglądają prosto przed tobą.
5.CYLKOWNiechaj oczy twoje patrzą przed siebie, a niechaj rzęsy twoje prosto spoglądają.
6.TYSIĄCL.WYD5Oczy twe niech patrzą wprost, powieki swe kieruj przed siebie.
7.BRYTYJKANiech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie!
8.POZNAŃSKANiech oczy twoje patrzą prosto przed siebie, a powieki twe niech będą otwarte.
9.WARSZ.PRASKATwoje oczy niech patrzą zawsze tylko prosto, spoglądać masz zawsze śmiało przed siebie!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech twe oczy patrzą przed siebie, niech twe rzęsy spoglądają prosto.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje oczy niech patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie.