« Przys 4:26 Księga Przysłów 4:27 Przys 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie ustępuj na prawo ani na lewo: odwróć nogę twoję od złego; bo drogi, które są po prawéj stronie, zna Pan: a przewrótne są, które są po lewéj stronie. A on proste uczyni biegi twoje, a drogi twoje w pokoju poprowadzi.
2.GDAŃSKA.1881Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.
3.GDAŃSKA.2017Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; odwróć twoją nogę od zła.
4.KRAMSTUCKNie zbaczaj ni w prawo ni w lewo, usuwaj swoję nogą od złego.
5.CYLKOWNie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; usuwaj nogę twą od złego.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie zbaczaj na lewo ni w prawo, odwróć swą nogę od złego.
7.BRYTYJKANie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!
8.POZNAŃSKANie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo, odwracaj swą nogę od zła.
9.WARSZ.PRASKANie zbaczaj z drogi ni w prawo, ni w lewo, odwracaj się co rychlej od zła wszelkiego!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; usuwaj twoją nogę od złego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo - powstrzymuj swoją nogę od zła!