« Przys 4:6 Księga Przysłów 4:7 Przys 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Początek mądrości: osiągnij mądrość, a we wszelkiéj osiadłości twojéj nabywaj roztropności.
2.GDAŃSKA.1881Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
3.GDAŃSKA.2017Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.
4.KRAMSTUCKPoczątkiem mądrości jest: nabywaj mądrości, a za wszelki twój nabytek nabywaj rozumu.
5.CYLKOW"Pierwszą rzeczą jest mądrość: Nabieraj mądrości, a całym nabytkiem twoim nabieraj roztropności.
6.TYSIĄCL.WYD5Podstawą jest mądrość: zdobądź ją, za wszystko, co masz, nabądź rozsądku.
7.BRYTYJKAPoczątek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!
8.POZNAŃSKANie opuszczaj jej, a ona cię zachowa; kochaj ją, a będzie czuwała nad tobą.
9.WARSZ.PRASKAPoczątkiem mądrości jest mądrość zdobywać, ze wszystkich sił tedy o mądrość zabiegaj!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwszą rzeczą jest Mądrość; nabieraj mądrości i całym swoim dobytkiem nabieraj roztropności.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoczątek mądrości jest taki: Nabywaj jej, wymień na rozum całe swoje mienie!