« 4Moj 31:11 4 Księga Mojżeszowa 31:12 4Moj 31:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiedli do Mojżesza, i Eleazara kapłana, i do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych: inny lepak statek znieśli do obozu na polach Moab nad Jordanem przeciwko Jerychu.
2.GDAŃSKA.1881I przywiedli do Mojżesza i do Eleazara kapłana, i do zgromadzenia synów Izraelskich więźnie, i łupy, i korzyści do obozu na pola Moabskie, które są nad Jordanem przeciw Jerychu.
3.GDAŃSKA.2017I przyprowadzili więźniów, zdobycz i łup do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do zgromadzenia synów Izraela, do obozu na równinach Moabu, które są nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
4.CYLKOWI sprowadzili do Mojżesza i do Elazara, kapłana, i do zboru synów Israela jeńców, zdobycz i łupy, do obozu na równiny Moabu, które nad Jardenem Jerychońskim.
5.KRUSZYŃSKIPrzyprowadzili do Mojżesza, i do Eleazara kapłana i do zgromadzenia synów Izraelowych jeńców, zdobycz i łup do obozu na równiny Moabu nad Jordanem, naprzeciwko Jerycha.
6.MIESESi przywiedli do Mojżesza i do kapłana Eleazara i do Gminy Synów Izraela – jeńców, zdobycz i łup do Obozu na Stepy Moabskie, położone nad Jordanem pod Jerychem [Jěrēcho].
7.TYSIĄCL.WYD5przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który znajdował się na stepach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
8.BRYTYJKAJeńców, zdobycz i łup przywiedli potem do Mojżesza i do Eleazara, kapłana, i do zboru synów izraelskich, w obozie na stepach moabskich nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
9.POZNAŃSKAprzywiedli jeńców, zdobycz i łupy do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do zgromadzenia Izraelitów, do obozu na równinach Moabu, które [rozciągają się] nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
10.WARSZ.PRASKAsprowadzili jeńców i wszystkie łupy przekazali Mojżeszowi, kapłanowi Eleazarowi i całemu Izraelowi, zgromadzonemu w obozowiskach na równinach Moabu, nad Jordanem w pobliżu Jerycha.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem sprowadzili jeńców, zdobycz i łupy do Mojżesza, do kapłana Elazara oraz do zboru synów Israela, do obozu na równinach Moabu, które są na Jardenem jerychońskim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici poprowadzili do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do całego zgromadzenia synów Izraela. Poprowadzili tych uprowadzonych, całą zdobycz i łup, do obozu na stepach Moabu, które rozciągają się nad Jordanem naprzeciw Jerycha.