« 4Moj 31:12 4 Księga Mojżeszowa 31:13 4Moj 31:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyszli Mojżesz i Eleazar kapłan i wszyscy przełożeni Synagogi przeciwko im z obozu.
2.GDAŃSKA.1881I wyszli Mojżesz i Eleazar kapłan, i wszystkie książęta zgromadzenia przeciwko nim przed obóz.
3.GDAŃSKA.2017A Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy naczelnicy zgromadzenia wyszli im naprzeciw poza obóz.
4.CYLKOWI wyszli Mojżesz i Elazar, kapłan, i wszyscy naczelnicy zboru na spotkanie ich po za obóz;
5.KRUSZYŃSKIMojżesz i Eleazar kapłan i wszyscy książęta zgromadzenia wyszli naprzeciwko nim poza obóz.
6.MIESESNato wyszli Mojżesz i kapłan Eleazar, oraz wszyscy książęta Gminy na spotkanie ich za Obóz,
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich.
8.BRYTYJKAMojżesz i Eleazar, kapłan, oraz wszyscy książęta zboru wyszli naprzeciw nich poza obóz.
9.POZNAŃSKANa ich spotkanie wyszli z obozu: Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta zgromadzenia.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy przywódcy zgromadzenia wyszli z obozu na ich spotkanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz, kapłan Elazar i wszyscy naczelnicy zboru wyszli poza obóz na ich spotkanie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta zgromadzenia wyszli im naprzeciw poza obóz.