« 4Moj 31:15 4 Księga Mojżeszowa 31:16 4Moj 31:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaś nie te są, które zwiodły syny Izraelowe za poduszczeniem Balaamowem, i przywiodły was ku zgrzeszeniu przeciw Panu grzechem Phegor, przez co i lud jest pokaran?
2.GDAŃSKA.1881Gdyż te są, które synom Izraelskim za radą Balaamową dały przyczynę do przestępstwa przeciw Panu przy bałwanie Fegor, skąd była przyszła plaga na zgromadzenie Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017Oto one za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko PANU w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie PANA.
4.CYLKOWWszak to one przeznaczone były dla synów Israela, za sprawą Bileama, by skłonić do odstępstwa od Wiekuistego na rzecz Peora - z czego wynikła klęska w zborze Wiekuistego!
5.KRUSZYŃSKIOto są te, które na słowo Balaama, doprowadziły do niewierności względem Boga synów Izraelowych z powodu Pegor i dlatego była klęska w zgromadzeniu Bożem.
6.MIESESCzyż nie one były, oto! przeznaczone dla Synów Izraela za namową Bileama, ażeby spowodować sprzeniewierzenie względem Wiekuistego przez [Baala] Pěōr[skiego], zaczem klęska spadła na Gminę Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.
8.BRYTYJKAWszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana.
9.POZNAŃSKAA przecież to one za sprawą Balaama przywiodły synów Izraela do odstępstwa od Jahwe na rzecz Peora, co ściągnęło plagę na społeczność Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAA to właśnie one, idąc za namową Balaama, sprowadziły synów Izraela na drogę niewierności wobec Jahwe w związku z pamiętną sprawą Peora. I zesłał wtedy Jahwe nieszczęście na całe zgromadzenie Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież to one były przeznaczone za sprawą Bileama dla synów Israela, by ich skłonić do odstępstwa od WIEKUISTEGO na rzecz Peora, z czego wynikła klęska w zborze WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież to przez nie, i za radą Bileama, Izraelici dopuścili się niewierności wobec PANA, oddając cześć Peorowi, tak że w zgromadzeniu PANA wybuchła plaga.