« 4Moj 31:19 4 Księga Mojżeszowa 31:20 4Moj 31:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystek łup, bądźby szata była, bądź naczynie, i coby ku używaniu zgotowano było, ze skór kozich i sierci i drzewa, będzie oczyszczono.
2.GDAŃSKA.1881I wszelką szatę, i wszelkie naczynie skórzane, i wszystko, co urobiono z koziej sierści, i wszelkie naczynie drzewiane oczyścicie.
3.GDAŃSKA.2017Oczyśćcie również każdą szatę, wszelkie przedmioty skórzane i wszystko, co wykonano z koziej sierści, a także wszelkie drewniane przedmioty.
4.CYLKOWKażdą téż szatę, i każdą rzecz skórzaną, i każdy wyrób z koziej sierści, i każde naczynie drewniane oczyścicie."
5.KRUSZYŃSKIOczyścicie każdą szatę, każdy przedmiot ze skóry, każdy wyrób z szerści koziej i każdy przedmiot z drzewa".
6.MIESESTeż i sukno każde, skórzany przedmiot każdy, każdy wytwór z wełny koziej i każdy sprzęt drewniany poddacie obrzędowi rozgrzeszania [oczyszczania]”.
7.TYSIĄCL.WYD5Również odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to, co jest sporządzone z sierści koziej i wszystkie przedmioty z drewna muszą być oczyszczone.
8.BRYTYJKAOczyśćcie także wszelkie szaty i wszelkie przedmioty skórzane, wszelkie wyroby z koziej sierści i wszelkie przedmioty drewniane.
9.POZNAŃSKAOczyścicie też każdą szatę, każdy przedmiot ze skóry, każdy wyrób z koziej sierści i każde naczynie drewniane.
10.WARSZ.PRASKABędziecie musieli również poddać oczyszczeniu wasze szaty, wszystkie przedmioty ze skóry, wszystkie tkaniny z sierści koziej oraz drewniane narzędzia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oczyśćcie też każdą szatę, każdą skórzaną rzecz, każdy wyrób z koziej sierści i każde drewniane naczynie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOczyśćcie też każdą szatę i każdy przedmiot skórzany, każdy wyrób z koziej sierści i każdy przedmiot drewniany.