« 4Moj 31:25 4 Księga Mojżeszowa 31:26 4Moj 31:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weźmijcie summę tego, co poimano, od człowieka aż do bydlęcia, ty i Eleazar kapłan i przełożeni pospólstwa:
2.GDAŃSKA.1881Zbierz summę korzyści pobranych z ludzi i z bydła, ty i Eleazar kapłan, i przedniejsi z ojców w ludu;
3.GDAŃSKA.2017Razem z kapłanem Eleazarem i głowami spośród ojców zgromadzenia policz całą zdobycz uprowadzoną w ludziach i zwierzętach;
4.CYLKOW"Zbierz poczet całej zdobyczy pojmanej wraz z ludźmi i bydłem - ty i Elazar, kapłan, i naczelnicy rodów w zborze,
5.KRUSZYŃSKI"Ty, Eleazar kapłan i przełożeni domów zgromadzenia, dokonajcie spisu zdobyczy w ludziach i w bydle,
6.MIESES„Zbierz ilość zdobyczy i jeńców w ludziach i w bydle, ty i kapłan Eleazar, oraz naczelnicy rodów Gminy,
7.TYSIĄCL.WYD5Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz.
8.BRYTYJKAPoliczcie, ty i Eleazar, kapłan, i naczelnicy rodów w zborze, zdobycz w ludziach i w bydle,
9.POZNAŃSKA- Razem z kapłanem Eleazarem i naczelnikami rodów społeczności [izraelskiej] dokonaj spisu uzyskanej zdobyczy, tak w ludziach, jak i w bydle.
10.WARSZ.PRASKATy oraz Eleazar, kapłan, i wszyscy obecni na tym zgromadzeniu przywódcy rodów sporządźcie spis tego, co zostało zdobyte, zarówno ludzi, jak i zwierząt.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zbierz zastęp całej pojmanej zdobyczy z ludzi i bydła – ty, kapłan Elazar oraz naczelnicy rodów w zborze.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWraz z kapłanem Eleazarem i naczelnikami rodów Izraela zróbcie spis całej zdobyczy, wziętych do niewoli ludzi i zdobytego bydła.