« 4Moj 31:28 4 Księga Mojżeszowa 31:29 4Moj 31:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dasz ją Eleazarowi kapłanowi; bo pierwociny Pańskie są.
2.GDAŃSKA.1881A z połowy ich weźmiecie, i oddacie Eleazarowi kapłanowi na ofiarę podnoszenia Panu.
3.GDAŃSKA.2017Weź to z ich połowy i oddaj kapłanowi Eleazarowi na ofiarę wzniesienia dla PANA.
4.CYLKOWZ ich połowy to weźmiecie, i oddam to Elazarowi, kapłanowi, jako "dań Wiekuistemu";
5.KRUSZYŃSKIPołowę z tych weźniecie i dacie Eleazarowi, kapłanowi, jako rzecz podnoszoną Bugu.
6.MIESESZ połowy ich weźmiecie i oddasz to kapłanowi Eleazarowi, jako daninę [dla] Wiekuistego,
7.TYSIĄCL.WYD5Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana.
8.BRYTYJKAWeźmiesz to z ich połowy i dasz Eleazarowi, kapłanowi, jako dar ofiarny dla Pana.
9.POZNAŃSKAWeźmijcie je z należnej im połowy i dacie kapłanowi Eleazarowi jako daninę dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPodzielicie całość łupu na dwie części i jedną z nich przekażecie kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę przeznaczoną dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weźmiecie to z ich połowy, jako daninę dla WIEKUISTEGO, i oddasz to Elazarowi, kapłanowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPobierzcie to z przypadającej na nich połowy i przekażcie kapłanowi Eleazarowi jako szczególny dar dla PANA.