« 4Moj 31:2 4 Księga Mojżeszowa 31:3 4Moj 31:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy natychmiast Mojżesz powiedział: „Obleccie się – więcej – w odzienie męże z was ku boju, ktorzyż by mogli pomstę bożą uczynić nad Ma❬dyjańskimi❭ ❬...❭
2.WUJEK.1923I wnet Mojżesz: Uzbrójcie, pry, z was męże ku bitwie, którzyby mogli uczynić pomstę Pańską nad Madyanity.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Mojżesz do ludu, mówiąc: Wyprawcie z pośrodku siebie męże ku bitwie, aby szli przeciw Madyjanitom, i wykonali pomstę Pańską nad nimi.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz powiedział więc do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężczyzn do bitwy, aby wyruszyli przeciw Midianitom i dokonali na nich zemsty PANA.
5.CYLKOWI rzekł Mojżesz do ludu, mówiąc: "Uzbrójcie z pośród siebie ludzi na wojnę, aby szli przeciw Midjanitom, a wywarli pomstę Wiekuistego na Midjanitach;
6.KRUSZYŃSKIMojżesz przemówił do ludu, oświadczając: "Uzbrójcie z pośród siebie ludzi na wojnę, niech idą na Midjana, aby wykonać pomstę Bożą nad Midjanem.
7.MIESESPotem rzekł Mojżesz do ludu, mówiąc: „Uzbrójcie z pośród siebie mężów na wyprawę, ażeby wystąpili przeciw Midjanowi, gwoli wywarciu pomsty Wiekuistego na Midjanie,
8.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc Mojżesz do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pańską.
9.BRYTYJKAWtedy Mojżesz przemówił do ludu tymi słowy: Przygotujcie spośród siebie zbrojny hufiec mężów do boju, aby ruszyli przeciwko Midianitom i wykonali na nich zemstę Pana.
10.POZNAŃSKAMojżesz rzekł więc do ludu: - Niech [część] mężczyzn spośród was uzbroi się do walki i wyruszy przeciw Midianitom, aby wywrzeć pomstę Jahwe na Midianitach.
11.WARSZ.PRASKAI rzekł Mojżesz do ludu: Część spośród was, mężowie, niech się uzbroi i niech rusza na wojnę przeciw Madianitom, aby dokonać zemsty Jahwe nad Madianem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz powiedział do ludu, mówiąc: Uzbrójcie spośród siebie ludzi na wojnę, aby szli przeciwko Midjanitom i wywarli pomstę WIEKUISTEGO na Midjanitach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz przekazał więc ludowi: Uzbrójcie spośród siebie ludzi. Niech będą gotowi wyruszyć w zastępie do walki z Midianitami. Mają wywrzeć na Midianie zemstę nakazaną przez PANA.