« 4Moj 31:36 4 Księga Mojżeszowa 31:37 4Moj 31:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z których na stronę Pańską naliczono owiec sześć set, siedmdziesiąt pięć.
2.GDAŃSKA.1881Dostało się też działu na Pana owiec sześć set, siedemdziesiąt i pięć;
3.GDAŃSKA.2017Danina dla PANA z tych owiec wynosiła sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk.
4.CYLKOWI przypadło podatku dla Wiekuistego z owiec - sześćset siedmdziesiąt i pięć;
5.KRUSZYŃSKIz owiec sześćset siedmdziesiąt pięć na daninę dla Pana;
6.MIESESwięc wynosił podatek dla Wiekuistego z trzody [drobnej] – sześćset siedemdziesiąt pięć;
7.TYSIĄCL.WYD5Z tego oddali Panu sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk;
8.BRYTYJKADanina dla Pana z owiec wynosiła sześćset siedemdziesiąt pięć;
9.POZNAŃSKADanina dla Jahwe z tych owiec wynosiła 675. sztuk.
10.WARSZ.PRASKAJako daninę dla Jahwe złożono sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk owiec.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a z owiec przypadł udział dla WIEKUISTEGO sześćset siedemdziesiąt pięć.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITz czego dar na rzecz PANA objął sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk;