« 4Moj 31:39 4 Księga Mojżeszowa 31:40 4Moj 31:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z dusz ludzkich szesnastu tysięcy, dostało się na Pańską stronę trzydzieści dwie duszy.
2.GDAŃSKA.1881Przytem ludu szesnaście tysięcy, a działu z nich Panu trzydzieści i dwoje ludzi.
3.GDAŃSKA.2017Ludzi było szesnaście tysięcy, a z tego danina dla PANA – trzydzieści dwie osoby.
4.CYLKOWA dusz ludzkich - szesnaście tysięcy; a podatek z nich dla Wiekuistego - trzydzieści i dwie dusze.
5.KRUSZYŃSKIz ludzi szesnaście tysięcy, z tych, jako danina dla Pana, trzydzieści dwoje.
6.MIESESzaś [ilość] osób ludzkich: szesnaście tysięcy, a więc podatek z nich dla Wiekuistego – trzydzieści dwoje osób.
7.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby.
8.BRYTYJKALudzi szesnaście tysięcy dusz, danina zaś z tego dla Pana trzydzieści dwie dusze.
9.POZNAŃSKALudzi było 16. 000, a danina z nich dla Jahwe wyniosła 32. osoby.
10.WARSZ.PRASKAI wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego trzydzieści dwie osoby przypadły jako danina dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dusz ludzkich szesnaście tysięcy; a z nich podatek dla WIEKUISTEGO to trzydzieści dwie dusze.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz szesnaście tysięcy osób, z których dar na rzecz PANA objął trzydzieści dwie.