« 4Moj 31:40 4 Księga Mojżeszowa 31:41 4Moj 31:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I oddał Mojżesz liczbę pierwocin Pańskich Eleazarowi kapłanowi,
2.GDAŃSKA.1881I oddał Mojżesz dział na ofiarę Panu, Eleazarowi kapłanowi, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017I Mojżesz oddał kapłanowi Eleazarowi daninę na ofiarę wzniesienia dla PANA, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
4.CYLKOWI oddał Mojżesz podatek, - dań Wiekuistemu, Elazarowi, kapłanowi, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKIDaninę podnoszoną Bogu dał Mojżesz Eleazarowi kapłanowi, jako Bóg był rozkazał Mojżeszowi.
6.MIESESMojżesz oddał podatek [ten, jako] daninę [těrūma] Wiekuistego kapłanowi Eleazarowi, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
7.TYSIĄCL.WYD5I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jak Pan nakazał Mojżeszowi,
8.BRYTYJKADaninę ściągniętą jako dar ofiarny dla Pana przekazał Mojżesz Eleazarowi, kapłanowi, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAMojżesz oddał więc [na ręce] kapłana Eleazara te dary jako daninę dla Jahwe, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz przekazał Eleazarowi, kapłanowi, daninę przeznaczoną dla Jahwe, tak jak to Jahwe polecił Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Mojżesz oddał ten udział, czyli daninę dla WIEKUISTEGO Elazarowi, kapłanowi, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTen dar na rzecz PANA, jako dar szczególny, Mojżesz przekazał kapłanowi Eleazarowi, tak jak PAN polecił Mojżeszowi.