« 4Moj 31:49 4 Księga Mojżeszowa 31:50 4Moj 31:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dlatego ofiarujemy w dary Pańskie każdy, cośmy mogli naleść w korzyści złota: nagolenice złote i manelle, pierścienie i prawnice, i łańcuszki, abyś się modlił za nami do Pana.
2.GDAŃSKA.1881A tak przynieśliśmy tu na ofiarę Panu, każdy czego nabył, naczynie złote, zapony, i manele, pierścienie, i nausznice, i łańcuszki, dla oczyszczenia dusz naszych przed Panem.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego przynieśliśmy na ofiarę dla PANA to, co każdy zdobył: złote przedmioty, łańcuszki, bransolety, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, by dokonać przebłagania za nasze dusze przed PANEM.
4.CYLKOWI tak przynosim na ofiarę Wiekuistemu, każdy co zdobył, naczynia złote, łańcuszki i naramienniki, pierścienie, zausznice i naszyjniki dla rozgrzeszenia dusz naszych przed Wiekuistym."
5.KRUSZYŃSKIPrzynosimy dar dla Pana, każdy z nas co znalazł z przedmiotów złotych, bransolety, łańcuszki, pierścienie, kolczyki i wisiorki, aby dokonać ekspjacji nad sobą wobec Pana".
6.MIESESwięc przynieśliśmy w ofierze [korban] Wiekuistemu każdy, na co kogo stało, z przedmiotów złotych: łańcuszek, albo naramiennik, pierścień, zausznicę, czy naszyjnik, ażeby uzyskać dla osób naszych odpust przed Wiekuistym”.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego przynieśliśmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze złota: nagolennice, naramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Pana obrzędu przebłagania.
8.BRYTYJKAJako dar ofiarny dla Pana przynosimy każdy to, co znaleźliśmy ze złotych przedmiotów, czy bransoletę, czy naramiennik, czy pierścień, czy kolczyk, czy naszyjnik, aby dokonano za nas przebłagania przed Panem.
9.POZNAŃSKADlatego jako dar dla Jahwe przynosimy przedmioty ze złota, jakie każdy [z nas] znalazł: łańcuszki, bransolety, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, ażeby dokonano za nas obrzędu zadośćuczynienia wobec Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAI dlatego składamy w ofierze dla Jahwe wszystkie przedmioty złote, jakie każdy z nas znalazł, a więc: bransolety, naramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki. Niech to będzie ofiara złożona dla Jahwe na przebłaganie za nasze grzechy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przynosimy na ofiarę dla WIEKUISTEGO co każdy zdobył: Złote naczynia, łańcuszki i naramienniki, pierścienie, zausznice i naszyjniki, w celu rozgrzeszenia przed WIEKUISTYM naszych dusz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy z nas składa zatem jako ofiarę dla PANA to, co znalazł wykonane ze złota: bransoletę, naramiennik, pierścień, kolczyk lub naszyjnik. Składamy to dla dokonania przebłagania za nas przed PANEM.