« 4Moj 31:53 4 Księga Mojżeszowa 31:54 4Moj 32:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wziąwszy, wnieśli do przybytku świadectwa, na pamiątkę synów Izraelowych przed Panem.
2.GDAŃSKA.1881A wziąwszy Mojżesz i Eleazar kapłan ono złoto od pułkowników i rotmistrzów, wnieśli je do namiotu zgromadzenia, na pamiątkę synów Izraelskich przed Panem.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli to złoto od tysiączników i setników i zanieśli do Namiotu Zgromadzenia jako pamiątkę synów Izraela przed PANEM.
4.CYLKOWI wziął Mojżesz i Elazar, kapłan, owo złoto od tysiączników i setników i wnieśli je do przybytku zboru jako pamiątkę od synów Israela przed Wiekuistym.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz i Eleazar, kapłan, wziąwszy złoto od tysiączników i setników, przynieśli je do namiotu zgromadzenia, jako pamiątkę dla synów Izraelowych przed Panem.
6.MIESESMojżesz przyjął, oraz kapłan Eleazar, złoto to od dowódców tysięcy i od dowódców setek, i wnieśli je do Namiotu Obecności, gwoli przypominaniu dla Synów Izraela przed Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz więc i kapłan Eleazar wzięli złoto od tysiączników i setników i zanieśli do Namiotu Spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla Pana.
8.BRYTYJKAMojżesz i Eleazar przyjęli to złoto od dowódców tysięcy i od setników i zanieśli je do Namiotu Zgromadzenia, aby Pan łaskawie pamiętał o Izraelu.
9.POZNAŃSKAMojżesz i kapłan Eleazar wzięli więc złoto od tysiączników i setników i zanieśli je do Namiotu Zjednoczenia jako pamiątkowy dar synów Izraela [umieszczony] przed Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz i kapłan Eleazar, przyjąwszy złoto od dowódców oddziałów złożonych z tysiąca ludzi, a także od setników, zanieśli je do Namiotu Spotkania i pozostawili przed Jahwe jako pamiątkę od synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz wziął wraz z kapłanem Elazarem owo złoto od tysięczników i setników, po czym je wnieśli do Przybytku Zboru, jako pamiątkę synów Israela przed WIEKUISTYM.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz i kapłan Eleazar wzięli złoto przekazane przez dowódców tysięcy oraz przez setników setek i przynieśli je do namiotu spotkania, by przypominało PANU o synach Izraela.