« 4Moj 31:8 4 Księga Mojżeszowa 31:9 4Moj 31:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pobrali niewiasty i dziatki ich, i wszystko bydło, i wszystek sprzęt, cokolwiek mogli mieć, splądrowali:
2.GDAŃSKA.1881I pobrali w niewolą synowie Izraelscy żony Madyjańczyków, i dziatki ich, i wszystko bydło ich, i wszystkie trzody ich, i wszystkie majętności ich pobrali;
3.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela wzięli do niewoli kobiety Midianu i ich dzieci; zabrali też całe ich bydło i trzody, i cały ich majątek;
4.CYLKOWI zabrali w niewolę synowie Israela kobiety Midjańskie i dzieci ich, i wszystko bydło, i wszystkie stada i cały dobytek ich złupili;
5.KRUSZYŃSKISynowie Izraelowi zabrali do niewoli kobiety midjanickie, dzieci ich, wszystko ich bydło, wszystkie ich owce i wszystkie ich dobra złupili.
6.MIESES[Natomiast] wzięli Synowie Izraela do niewoli kobiety midjanejskie i dziatwę ich, też i wszystkie bydło ich, cały dobytek ich i całe mienie ich zabrali, jako łup,
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek.
8.BRYTYJKADo niewoli zaś wzięli synowie izraelscy kobiety midiańskie i ich dzieci; zabrali też jako łup całe ich bydło, wszystkie ich stada owiec i całe mienie,
9.POZNAŃSKASynowie Izraela wzięli też do niewoli kobiety midianickie i ich dzieci, a jako łup zagarnęli wszystko ich bydło, wszystkie stada i cały ich dobytek.
10.WARSZ.PRASKAPonadto synowie Izraela wzięli do niewoli kobiety madianickie razem z ich małymi dziećmi, zabrali jako łup wojenny wszystko ich bydło, stada owiec i cały ich dobytek.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I synowie Israela zabrali w niewolę midjańskie kobiety, ich dzieci, całe bydło i wszystkie stada, oraz złupili cały ich dobytek.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKobiety natomiast i ich dzieci zostały przez Izraelitów uprowadzone. Zagarnęli również całe bydło Midianu, ich stada oraz mienie,