« Jan 8:34 Ewangelia Jana 8:35 Jan 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:25) Lecz niewolnik nie mieszka wdomu na wieki, syn mieszka na wieki.
2.WUJEK.1923Lecz sługa nie mieszka w domu na wieki, syn mieszka na wieki.
3.RAKOW.NTA niewolnik nie trwa w domu na wieki, syn trwa na wieki.
4.GDAŃSKA.1881A sługać nie mieszka w domu na wieki, ale Syn mieszka na wieki.
5.GDAŃSKA.2017A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki.
6.SZCZEPAŃSKIniewolnik zaś nie pozostaje na wieki w domu; {ale} Syn zostaje na wieki.
7.GRZYM1936A niewolnik nie ma prawa mieszkać w domu na zawsze; syn zaś może mieszkać zawsze.
8.DĄBR.WUL.1973Ale niewolnik nie mieszka w domu na wieki, Syn natomiast mieszka na wieki.
9.DĄBR.GR.1961A niewolnik nie mieszka w domu na wieki; syn mieszka na wieki.
10.TYSIĄCL.WYD5A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze.
11.BRYTYJKAA niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
12.POZNAŃSKAa niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Syn pozostaje na zawsze.
13.WARSZ.PRASKAOtóż niewolnik nie zawsze przebywa w domu, a syn pozostaje w nim zawsze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A niewolnik nie mieszka w domu na wieczność, ale Syn mieszka na wieczność.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze.
16.TOR.NOWE.PRZ.A niewolnik nie zostaje w domu na wieki; Syn zostaje na wieki.