« Jan 8:37 Ewangelia Jana 8:38 Jan 8:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:28) Ja co widziałem u ojca (mego) mówię, a wy co widzieliście u ojca waszego, czynicie.
2.WUJEK.1923Ja powiadam, com widział u Ojca, a wy czynicie, coście widzieli u ojca waszego.
3.RAKOW.NTJa, com widział u Ojca mego, powiedam; i wy tedy, coście widzieli u Ojca waszego, czynicie.
4.GDAŃSKA.1881Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie.
5.GDAŃSKA.2017Ja mówię to, co widziałem u mego Ojca, a wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca.
6.SZCZEPAŃSKIJa mówię to, com widział u Ojca {mojego}; wy zaś to czynicie, coście widzieli u ojca waszego.
7.GRZYM1936Ja mówię, co widziałem u Ojca mojego, a wy czynicie, coście widzieli u ojca waszego.
8.DĄBR.WUL.1973Ja mówię to, com widział u Ojca mojego, a wy czynicie to, coście widzieli u ojca waszego.
9.DĄBR.GR.1961Ja głoszę to, com widział u Ojca mojego, a wy czynicie, to coście usłyszeli u ojca waszego.
10.TYSIĄCL.WYD5Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca.
11.BRYTYJKAMówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.
12.POZNAŃSKAJa mówię to, co ujrzałem u Ojca, więc i wy czyńcie, coście usłyszeli od Ojca.
13.WARSZ.PRASKAJa głoszę to, co widziałem u mego Ojca, a wy czynicie to, co słyszeliście od waszego ojca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja mówię to, co widziałem przy moim Ojcu, dlatego i wy to czyńcie, co widzieliście u waszego ojca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię to, co Ja widziałem u Ojca, i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego ojca.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja, co widziałem u mojego Ojca, to mówię; a wy czynicie to, co widzieliście u waszego ojca.